#1 Podstawowe szkolenie teoretyczne

#1 Podstawowe szkolenie teoretyczne

Podczas zajęć grupowych niezbędna jest świadoma pomoc dziecku. Podczas podstawowego szkolenia, które muszą odbyć wszyscy opiekunowie dzieci przekazywane są zasady spotkania, organizacja zajęć oraz podstawowe informacje niezbędne do prawidłowego wspierania dziecka podczas zajęć. Podczas szkolenia rodzice/opiekunowie zdobywają również wiedzę jak wspierać dziecko samodzielnie, podczas własnych aktywności w wodzie. Tak krótkie szkolenie nie jest szkoleniem instruktorskim metody i nie nadaje uprawnień do jej samodzielnego stosowania. Szkolenie dla profesjonalistów prowadzą w Polsce i na świecie instruktorzy Halliwick.

AKTUALNE TERMINY:  13.03.2020 Podstawowe szkolenie teoretyczne

Szkolenie teoretyczne dla rodziców i opiekunów uczestniczących w zajęciach grupowych zajęć Halliwick – Ośrodek Terapii Fundacji Słyszę-Mówię-Czuję ul. Mieszka I 8 godzina 18.45 w lokalu Fundacji Słyszę-Mówię-Czuję Wołomin, ul. Mieszka I 8