O MNIE

Nazywam się Beata Bandolet, jestem terapeutą dzieci i młodzieży, młodych osób dorosłych, oligofrenopedagogiem. Od 2002 roku pracuję z dziećmi, młodzieżą, rodziną osób z trudnościami w rozwoju. Od roku 2012 jestem prezesem Fundacji “Słyszę-Mówię-Czuję” zapewniając specjalistyczną terapię grupie około 60 rodzin. Osobę, z którą pracuję traktuję całościowo – aby uzyskać poprawę w sferze emocji musimy wspierać również ciało i odwrotnie – gdy nie jest sprawne ciało, musimy umieć znaleźć dobrą motywację, aby dziecko chciało wykonywać trudne ćwiczenia, aby czerpało z nich nie tylko korzyść, ale jak najwięcej radości.

Pracuję w sali terapeutycznej, ale również na pływalni, również na spacerze z psem albo w lesie, sklepie, kinie… Wszędzie, gdzie należy wspierać osobę w pierwszych jej krokach do samodzielności, albo tam, gdzie pojawiają się problemy. Jeżeli to jest możliwe i potrzebne łączę:

 • terapię terapię opartą na całościowym wsparciu osoby, z którą pracuję w tym poprzez terapię funkcjonalną, poznawczo-behawioralną – obejmuje głównie zaburzenia lękowe, depresję, niską samoocenę ale też, mutyzm, trudności u osób zespołem Aspergera, inne;
 • z terapią w wodzieprzede wszystkim Watsu i Halliwick, ale również naukę zabawy w wodzie, poczucie świadomości ciała w wodzie i odniesienie tej wiedzy na aktywności na lądzie – terapia w wodzie obejmuje wszystkie poprzednio wymienione problemy oraz dodatkowo zaburzenia ruchowe, sensoryczne, nadpobudliwość, problemy z mową, komunikacją, napięciem mięśniowym również aparatu mowy;
 • jeśli to możliwe, lub gdy potrzebny jest najlepszy specjalista powyższe elementy łączę z terapią z udziałem psa – dotyczy wszystkich powyżej wymienionych problemów oraz umożliwia rozwinięcie empatii i zrozumienia emocji (trening teorii umysłu), w sposób naturalny zaspokaja potrzebę dotyku, bliskości, wsparcia, a nawet przyjaźni poprzez zaufanie do przyjaciela. Może to być najważniejszy krok w każdej terapii.

Przy wykorzystaniu tak różnorodnych form zawsze mam szansę poznać i pozwolić osobie uzyskać poprawę w różnych obszarach.

Do przeczytania na ten temat również: Ja jako terapeuta…

Kwalifikacje terapeuty wodnego i pozostałe

Coraz więcej możliwości wspierania rozwoju osób z problemami może odbywać się w wodzie, a ponieważ ta strona poświęcona jest głównie terapii w wodzie, od tego zacznę. Dzięki pracy wielu specjalistów, pojawiają się specjalistyczne terapie, dostosowane do potrzeb różnych uczestników. Aby zostać terapeutą danej metody trzeba nie tylko znać problem uczestnika zajęć, ale też rozumieć fizykę wody i oddziaływanie na człowieka. Wszystkie kursy i szkolenia terapeutyczne odbywają się w wodzie, uzupełniane są o wiedzę teoretyczną. Każde szkolenie daje nam inne narzędzia do pracy z osobą w wodzie i możliwość wykorzystania tej wiedzy łącząc niektóre elementy. Ścieżka rozwoju i wyboru dodatkowych form zajęć w wodzie to indywidualny wybór terapeuty. Poniżej przedstawiam szkolenia w których uczestniczyłam, a które związane są z terapią w wodzie:

 • SUP Academy – szkolenie podstawowe i zaawansowane, udział w obozie SUP Academy przy WRC (Warsaw Rowing Club)
 • WATER SPECIFIC THERAPY (WST) IN PEDIATRICS – styczeń 2020 – instruktor Johan Lambeck
 • Waterdance – poziom 1 – lipiec 2019 – u Arjany Brunshwiler
 • Watsu Clinical Basic – styczeń 2019u Aleksandry Koziorowskiej
 • Usprawnianie dzieci i młodzieży z wyzwaniami neurologicznymi z wykorzystaniem środowiska wodnego – marzec 2019 u Dariusza Miłkowskiego
 • Halliwick kurs podstawowy – pierwsze szkolenie z tej metody ukończyłam pod opieką Dariusza Miłkowskiego
 • Halliwick kurs zaawansowany – kolejny stopień, zaawansowany ukończyłam w sierpniu 2017 i prowadziła je Neda Rotar.
 • Rehabilitacja neurologiczna w wodzie – instruktor Johan Lambeck – październik 2018.
 • Bad Ragaz Ring Method – październik 2018, instruktor Johan Lambeck.
 • Watsu – ukończyłam ostatnie obowiązkowe szkolenie Watsu 3 (u Tomasza Zagórskiego) co oznacza możliwość zakończenia ścieżki umożliwiającej zostanie terapeutą Watsu. Ścieżka terapeutyczna jest długa, ze względu na to, że jest to jedna z najbardziej zaawansowanych form pracy z ciałem w wodzie. Pierwszy kurs ukończyłam u Aleksandry Koziorowskiej, obecnie kontynuuję zajęcia prowadzone w Polsce przez Tomasza Zagórskiego. W tej terapii ważny jest stały kontakt ze specjalistami, możliwość powtarzania kursów i konieczność zdobycia doświadczenia, podnoszenie kwalifikacji i wiedzy na temat zajęć w wodzie. Rokrocznie uczestniczę w kilku kursach Watsu, przeszłam superwizję dopuszczającą do dalszych etapów i jestem terapeutą tej metody.
 • Przegląd Terapii w Wodzie – teoria i praktyka. (Halliwick, Watsu, Bad Ragaz Ring Method, Waterdance, AiChi, Aquaternatives). Prowadzący: Krzysztof Miłkowski i Tomasz Zagórski podczas Zjazdu Stowarzyszenia Terapii Wodnych 2017.
 • Watsu w Ciąży. Prowadząca: Jurgita Svediene podczas Zjazdu Stowarzyszenia Terapii Wodnych 2017.
 • Myofascial Release in Water – praktyczne zastosowanie w Chronic Low Back Pain. Prowadzący: Tomasz Zagórski podczas Zjazdu Stowarzyszenia Terapii Wodnych 2017.
 • Kurs masażu dla terapeutów wodnych – szkolenie prowadzone przez Jolantę Firchał z ramienia Stowarzyszenia Rozwoju Terapii Wodnych Watsu Polska.
 • Total Immersion – warsztaty kraula, delfina, stylu klasycznego, stylu grzbietowego – to już nauka własnej pracy z ciałem podczas pływania. Prowadzący Przemysław Malicki oraz Paweł Lewicki

Kursy, szkolenia, jakie ukończyłam z pozostałych dziedzin (psychologii, pedagogiki, komunikacji i modyfikacji zachowań, terapii i dogoterapii) i nadal kontynuuję (czyli moja baza poza skończonymi studiami), z których wiedzę wykorzystuję podczas zajęć:

 • A te szkolenia już ukończyłam:
 • 2022 – Wrocław – trener oddechu, trener emisji głosu, trener jogi dla dzieci
 • 2021 – Kraków – dymensjonalna diagnoza rozwoju dziecka – M.Korendo, J. Cieszyńska
 • 2020* – Warszawa – Międzynarodowa konferencja – Autyzm. Ewolucja. Maj 15-18.2020 – gość specjalny Tony Attwood (*konferecja dopiero odbędzie się, została przełożona z powodu covid na rok 2022)
 • 2020 – Warszawa – Język ruchu. Zanurzenie w analizę ruchu. Luty 2020 – Warszawa – u Agnieszki Sokołowskiej
 • 2019 – Warszawa – II Ogólnopolski Kongres Pedagogów Specjalnych – Kształtowanie Podstawowych Umiejętności Samodzielnego Funkcjonowania Osoby Niepełnosprawnej
 • 2019 – Wrocław – kurs instruktorski metody Butejko – P. McKeown
 • 2019 – Warszawa – Zoga Movement – W. Cackowski
 • 2019 – Warszawa – Aerial joga – kurs podstawowy – Małgorzata Chrzanowska
 • 2019 – Warszawa – kurs Ashatanga Joga – Ashtanga Joga Studio
 • 2019 – Szwajcaria – Waterdance – poziom 1 – Arjana Brunshwiler
 • 2019 – Poznań – joga dla dzieci – E. Burkiewicz
 • 2019 – Poznań – Watsu® Basic Clinical Applications for children with Cerebral Palsy – styczeń 2019
 • 2019 – Poznań – Psia Wachta – Seminarium “Życie w stadzie” – Michele Minunno (Włochy) – styczeń 2019
 • 2018 – Warszawa – konferencja Fundacja Synapsis – “Autyzm bez lęku – Strategie redukowania stresu i lęku w życiu osób z ASD”
 • 2018 – Łódź – Rehabilitacja neurologiczna w wodzie.
 • 2018 – Łódź – Bad Ragaz Ring Method.
 • 2018 – Wołomin – kurs masażu dla terapeutów wodnych – Stowarzyszenie Rozwoju Terapii Wodnych Watsu Polska
 • 2018 – Kraków (Laskowa) – Watsu 2 (superwizja) i Watsu 3 – Stowarzyszenie Rozwoju Terapii Wodnych Watsu Polska
 • 2018 – Warszawa – Anatomia Palpacyjna – Mariusz Kurkowski.
 • 2017 – Poznań –  konferencja Stowarzyszenia Na tak – “Niedyrektywnie” 
 • 2017 – Warszawa –  European Shiatsu School – kurs podstawowy Shiatsu 
 • 2017 – Warszawa – konferencja Fundacja Synapsis – “Ja i mój autyzm” 
 • 2017 – Warszawa – Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej – Mutyzm i fobia społeczna
 • 2017 – Warszawa – Poradnia terapii mutyzmu – Mutyzm wybiórczy
 • 2016 – Warszawa – Synapsis – Trening umiejętności społecznych osób z autyzmem
 • 2016 – Warszawa – Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej – Praca z nastolatkiem z niską samooceną (A. Kołakowski)
 • 2016 – Warszawa – Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej – Terapia poznawczo-behawioralna osób z zespołem Aspergera
 • 2016 – Warszawa – Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej  – Terapia zaburzeń lękowych – program wg. Kendall (A. Ćwiklińska-Zaborowicz)
 • 2016 – Warszawa – konferencja Synapsis – “Seksualność Osób z Autyzmem”
 • 2015 – Warszawa – Acentrum – terapia ręki I i II stopień
 • 2015 – Warszawa – Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – Praca z dziećmi poprzez doświadczenie, metoda projektu
 • 2014 – Warszawa – Fundacja Synapsis – konferencja – „Osoby z Zespołem Aspergera – świat emocji”
 • 2014 – Kajetany – Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy – sympozjum – „Autyzm dziecięcy – zaburzenie wielodyscyplinarne”
 • 2013 – Warszawa – program rozwoju komunikacji MAKATON – szkolenie zaawansowane
 • 2012 – Warszawa – program rozwoju komunikacji MAKATON – szkolenie podstawowe
 • 2011 – Warszawa – Stowarzyszenie „Stopklatka” – Metoda dramy w grupie, praca metodą dramy z małym dzieckiem
 • 2010 – Warszawa – PSTIS – Integracja Sensoryczna, kurs I stopnia – Z. Przyrowski
 • 2010 – Warszawa – Fundacja Synapsis – konferencja „Autyzm – specyficzne potrzeby, kompleksowa terapia”
 • 2010 – Warszawa – Fundacja Synapsis – szkolenie „Rozumieć i być rozumianym – porozumiewanie się z osobami z autyzmem część I i II
 • 2010 – Warszawa – Fundacja Synapsis – szkolenie „Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem część I i II”
 • 2009 – Warszawa – Fundacja Synapsis – szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem część I i II”
 • 2009 – Wołomin – Stowarzyszenie „Usłyszeć Świat” – szkolenie dotyczące pracy i terapii z dzieckiem z wadą słuchu
 • 2009 – Kraków – międzynarodowa konferencja – „Praca psa terapeuty”
 • 2009 – Warszawa – kurs trenerski – Trener szkolenia psów do pracy w dogoterapii
 • 2008  – Warszawa – Fundacja „Pies dla Stasia” – szkolenie – podstawy dogoterapii
 • 2008 – Warszawa – SWPS i PTAB – „Psychologia behawioralna – teoria, badania, zastosowanie”
 • 2008 – Warszawa – SWPS – warsztaty „Terapia behawioralna w pedagogice specjalnej”
 • 2008 – TRAD „Szansa” – szkolenie – „Światy dzieci i ich rodzin” szkolenie w zakresie umiejętności pomagania dzieciom i ich rodzinom
 • 2007 – Warszawa – CMPPP – kurs doskonalący – „Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne”
 • 2007 – Marki – Fundacja „Pomocna Ręka” – szkolenie – Asystent Osoby Niepełnosprawnej
 • 2007 – Warszawa – Fundacja „Razem Łatwiej” – szkolenie psa terapeuty
 • 2007 – Warszawa – Fundacja „Razem Łatwiej” – szkolenie – wolontariat w dogoterapii