REGULAMIN zajęć w wodzie

Informacje podstawowe

 • Terminy zajęć ustalane są każdorazowo z terapeutą.
 • Opiekun uczestnika nie bierze udziału w zajęciach indywidualnych, chyba, że ustalone zostanie inaczej.
 • Zajęcia zazwyczaj odbywają się na pływalni OSiR w Wołominie lub ewentualnie na innych pływalniach w Warszawie, po uzgodnieniu z terapeutą: pływalnia Polonez; Muszelka, OSiR Ochota.
 • Przed zajęciami na pływalni ze względu na konieczność podtrzymywania uczestników, uczestnik nie powinien stosować balsamów nawilżających lub natłuszczających do ciała jeżeli nie jest to niezbędne.
 • Przeciwwskazaniem do udziału w zajęciach na pływalni są:
  • niezagojone rany
  • gorączka
  • silne i częste infekcje układu moczowego
  • choroby skórne
  • choroby uszu
  • padaczka (możliwy udział w zajęciach po konsultacji z neurologiem)
  • choroby serca (możliwy udział w zajęciach po konsultacji z kardiologiem)

Na zajęcia na pływalni należy zabrać ze sobą:

 • Obuwie na zmianę (klapki na basen, zarówno dla uczestnika (jeżeli samodzielnie chodzi) jak również dla opiekuna.
 • Strój kąpielowy dla uczestnika (niezależnie, czy uczestnik ma założoną pieluchę do pływania) oraz czepek jeżeli taki jest wymóg pływalni.
 • Strój kąpielowy dla opiekuna, jeżeli będzie uczestniczył lub asystował w zajęciach.
 • Napój do uzupełnienia płynów po zajęciach na pływalni, ewentualnie posiłek do zjedzenia po zajęciach.
 • Szlafrok lub ręcznik oraz środki do mycia i pielęgnacji po kąpieli.

Regulamin zajęć na pływalni

 1. Zajęcia prowadzone są zgodnie z założeniami koncepcji Halliwick lub innej metody.
 2. Czas trwania zajęć w zależności od indywidualnych ustaleń wynosi od 30 do 60 min.
 3. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego terapeutę metody.
 4. Wymagana jest pisemna zgoda lekarza na udział dziecka w zajęciach na basenie publicznym. Osoby chore na padaczkę powinny posiadać pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach od lekarza neurologa.
 5. W zajęciach grupowych bierze udział uczestnik wraz z rodzicem lub innym opiekunem wyznaczonym przez rodzica.
 6. W sesji indywidualnej udział biorą uczestnik i osoba prowadząca zajęcia.
 7. Opiekun uczestnika zobowiązany jest do:
  • sprawowania bezpośredniej opieki nad uczestnikiem przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu w wodzie
  • zapoznania osobę prowadzącą zajęcia z aktualnym stanem zdrowia uczestnika
  • stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia
  • przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa
  • zachowania szczególnej ostrożności w środowisku wodnym
  • przestrzegania regulaminu zajęć
  • przestrzegania regulaminu pływalni
 8. Dzieci poniżej 3 roku życia i uczestnicy, którzy nie zgłaszają potrzeb fizjologicznych muszą mieć założone pieluchy do pływania. Wszystkie osoby powinny mieć założone stroje kąpielowe.
 9. Osoba prowadząca zajęcia w razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych uczestnika, ostatecznie decyduje o uczestnictwie uczestnika w zajęciach.
 10. Osoba prowadząca zajęcia ma prawo do zakończenia zajęć przed wyznaczonym czasem.
 11. Uczestników zajęć i ich opiekunów obowiązuje przestrzeganie regulaminu pływalni.
 12. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach na pływalni jest zakup biletu wg. cennika pływalni.
 13. Po zakończonych zajęciach opiekun wraz z uczestnikiem może kontynuować samodzielnie pobyt na pływalni wg. własnych potrzeb.
 14. W czasie zajęć wykonywane są zdjęcia rejestrujące postępy uczestników, bez zgody uczestników i opiekunów zdjęcia nie są publikowane w mediach.
 15. Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.