#Terapia w wodzie

Terapia w wodzie

Wspieranie zarówno dzieci jak i osób dorosłych z wykorzystaniem wiedzy o osobie, jej problemach i potrzebach.

Opieram się na następujących metodach łącząc je:

  • Watsu
  • Halliwick
  • Bad Ragaz Ring Method
  • Integracja Sensoryczna
  • Terapia zaburzeń lękowych