Terapia nie tylko w wodzie

Woda to środowisko, które ułatwia nam zdobycie umiejętności niezbędnych na lądzie, gdzie działają na nas inne bodźce. Bodźce, które mogą utrudnić, ale też ułatwić naukę. Staram się znaleźć te, które mogą mi pomóc osiągnąć cel.

Podczas konferencji Synapsis w 2010 roku na temat potrzeb kompleksowej terapii osób z autyzmem Steven Wertz, światowy specjalista w dziedzinie autyzmu i twórca podejścia Growing Minds powiedział, że najlepsi terapeuci, to ci, którzy pracowali podczas pozytywnego szkolenia zwierząt. Zwrócił uwagę, że osoby te wiedzą, że potrzeba jest wiele cierpliwości i rozłożenia na wiele drobnych kroków swoich celów, że trzeba niekiedy być bardziej atrakcyjnym niż to, co w danej chwili osoba czuje, że trzeba zainteresować osobę bardziej niż atrakcyjny jest dla niej świat na zewnątrz, że trzeba cierpliwie i bardzo konsekwentnie pokazywać cel. Czasami trzeba wykorzystać niezwykłe bodźce.

Miałam szczęście, że moja ścieżka terapeutyczna rozpoczęła się od dogoterapii. Podczas tych zajęć nauczyłam się stawiać sobie odpowiednie cele, doceniać rolę zabawy i emocji, stosować konsekwentne komunikaty i przede wszystkim mieć indywidualne podejście do osoby.

Od pierwszych moich zajęć upłynęło ponad 10 lat, przez ten czas zdobyłam doświadczenie i rozszerzyłam wiedzę w pracy z osobą potrzebującą wsparcia o inne uzupełniające się obszary. Poza zajęciami w wodzie prowadzę następujące zajęcia, które odbywają się w sali terapeutycznej, w domu, szkole, przedszkolu albo w innym, stosownym miejscu:

  • terapia poznawczo-behawioralna osób z z. Aspergera, zaburzeniami lękowymi, mutyzmem
  • trening teorii umysłu (głównie dzieci i młodzież z autyzmem)
  • trening samodzielności i umiejętności codziennych
  • trening wykorzystania komputera w komunikacji i edukacji
  • trening umiejętności społecznych dostosowany do potrzeb członków grupy
  • dogoterapia – tylko w uzasadnionych sytuacjach, najbliższa mi forma, która jednak zbyt często jest niewłaściwie prowadzona wykorzystując psa, a nie pozwalając mu być sobą w danej sytuacji

Zajęcia odbywają się w ramach założonej przeze mnie wraz z innymi specjalistami Fundacji “Słyszę-Mówię-Czuję” oraz prowadząc własną działalność i współpracując z zatrudniającymi mnie placówkami, a także prowadząc zajęcia samodzielnie. Współpracuję z zaufanymi terapeutami z różnych dziedzin, którzy rozwijają umiejętności osób w innych niż ja obszarach.